sâmbătă, 30 ianuarie 2010

Ziua Zonelor Umede si la CNCV Husi

Si la Colegiul National "Cuza Voda" Husi, s-au realizat colaje pentru a evidentia "Importanta zonelor umede in Romania", atat pe suport de hartie, cat si virtual. Elevii s-au implicat intens in aceasta actiune, laitmotivul fiind Nufarul, superb si gingas, printul Deltei cum au afirmat elevii.
sâmbătă, 23 ianuarie 2010

ANIVERSARE LA COLEGIUL NATIONAL "CUZA VODA" HUSI

La ceas aniversar echipa de proiect se alatura colectivului de cadre didactice si de elevi, cu activitati care sa confirme profesionalismul si daruirea celor care lupta pentru performanta si calitate in procesul instructiv-educativ.
LA MULTI ANI CNCV!!


miercuri, 13 ianuarie 2010

Pliant Eco-Şcoala Generală Nr.5 Arad

 • Scopul proiectului:
  Proiectul urmăreşte implicarea elevilor, profesorilor, părinţilor şi a comunităţilor locale din 18 judeţe, în acţiuni ecologice, dezvoltarea spiritului de iniţiativă şi respect faţă de natură şi protecţia mediului, schimburi de bune practici în vederea formării unei educaţii ecologice demne de cetăţean european.

  Obiective specifice ale proiectului:
  însuşirea unor norme de comportament ecologic specifice asigurării echilibrului dintre sănătatea individului, a societăţii şi mediului şi formarea unei atitudini dezaprobatoare faţă de cei care încalcă aceste norme
  cooperarea şi participarea activă a elevilor alături de părinţi şi alţi parteneri din comunitatea locală în acţiuni practice de îngrijire şi protejare a mediului
  formarea deprinderilor de îngrijire şi ocrotire a spaţiilor verzi din jurul şcolii şi parcuri
  utilizarea internetului şi mass-mediei pentru a obţine şi transmite informaţii despre mediu
  implicarea în identificarea şi ameliorarea unor probleme ale mediului în comunitatea locală
  influenţarea şi sensibilizarea comunităţii locale prin păstrarea curăţeniei (afişe, exemple de bune practici, articole în mass-media)
  colaborarea şi schimbul de experienţă cu alte şcoli din ţară


  Coordonatori de proiect:
  Şcoala Generală Nr. 5 Arad:
  - prof. Maria Paşcalău – director
  - prof. Liliana Lupşa – responsabil educaţie ecologică
  - prof. Daniela Lazăr – consilier educativ
  Centrul Carpato Danubian de Geoecologie:
  - prof. dr. Cornelia Dincă
  Agenţia Pentru Protecţia Mediului Arad:
  - ing. Dana Dănoiu – director
  - ing. Nicoleta Potrea
  - biolog Diana Şerban
  - insp. Teodora Tudur
  Parcul Natural Lunca Mureşului:
  - ing. Ovidiu Pîrv – director
  - ing. Paul Hac
  Administraţia Naţională „Apele Române”- Sistemul de Gospodărire a Apelor Arad
  - ec. Marian Melinte – director
  - ing. Angela Romvari
  Direcţia de Sănătate Publică Arad
  - dr. Adrian Faur
  - lect. Magda Berinde
  Gospodărirea Comunală Arad
  - dir. Cosmin Lucian Şerb

  Parteneri:
  Primăria Arad:
  - d-na Linda Pato – serviciul Edilitar - compartiment Mediu
  Inspectoratul Şcolar al Judeţului Arad:
  - inspector şcolar Mariana Tocaciu - activitatea educativă
  Polaris M. Holding SRL Arad:
  - Adrian Picoiu - director
  Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad:
  - asist. univ. Simona Crişan - Facultatea de inginerie alimentară, turism şi protecţia mediului
  Şcolile cu care au fost incheiate protocoale de colaborare
  1. Şcoala Generală Nr. 5 Arad – coordonatoare de proiect
  2. Şcoala cu clasele I-VIII „Liviu Rebreanu” Mioveni, Argeş
  3. Şcoala cu clasele I-VIII „Alexandru Ioan Cuza” Bacău
  4. Colegiul Naţional „Emanuil Gojdu” Oradea, Bihor
  5. Şcoala Generală Nr. 19 Braşov
  6. Şcoala Specială - Cenru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată Cluj
  7. Grup Şcolar cu clasele I-XIII „Ioan N. Roman” Constanţa
  8. Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” Craiova, Dolj
  9. Şcoala Gimnazială Nr. 2 Galaţi
  10. Şcoala cu clasele I-VIII „Acad. Marin Voiculescu” Giurgiu
  11. Colegiul Naţional „Iancu de Hunedoara” Hunedoara
  12. Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 7 „Aurel Vlaicu” Feteşti, Ialomiţa
  13. Şcoala Nr. 30 „Grigore Ghica Voievod” Bucureşti, Ilfov
  14. Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 64 „Ferdinand I” Bucureşti, Ilfov
  15. Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 9 Baia Mare, Maramureş
  16. Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Baia Mare, Maramureş
  17. Şcoala cu clasele I-VIII Horia, Neamţ
  18. Colegiul Naţional „Roman-Vodă” Roman, Neamţ
  19. Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 Piatra Neamţ, Neamţ
  20. Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ, Neamţ
  21. Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 5 „Bogdan Vodă” Rădăuţi, Suceava
  22. Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi, Suceava
  23. Grup Şcolar „Nicolae Nanu” Broşteni, Suceava
  24. Colegiul Naţional „Silvania” Zalău, Sălaj
  25. Colegiul Naţional „Cuza Vodă” Huşi, Vaslui

  Grupul ţintă:
  - 1300 elevi din clasele I – XIII de la şcolile partenere (50 elevi/şcoală parteneră ; 100 elevi şcoala coordonatoare)
  - părinţii elevilor
  - 228 cadre didactice din 25 şcoli din 18 judeţe
  - comunitatea locală/zonală

  Perioada desfăşurării proiectului:
  IANUARIE 2010 - IUNIE 2010

  Resurse:
  - UMANE: echipa de proiect
  - MATERIALE: hartie de scris, calculator, imprimanta, dischete, aparat de fotografiat, saci (pungi) de gunoi, unelte agricole (harlete, sape, greble), tricouri personalizate
  - DE INFORMATIE: calculator, internet, broşuri, pliante, cărţi, expozitii, reviste tematice, legislaţia privind protecţia mediului

  Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura:

  1. Împreună învăţăm să protejăm mediul – lansarea proiectului-concurs
  2. Clasa de Aur – concurs - etapa I
  3. Importanţa zonelor umede din România – concurs – etapa II
  4. Apa înseamnă viaţă – concurs – etapa III
  5. Acţiuni de ecologizare a parcurilor – concurs – etapa IV
  6. Mediu sănătos, oameni sănătoşi – concurs – etapa V
  7. Păsări pe cale de dispariţie – concurs - etapa VI
  8. Te-ai implicat, ai câştigat! – desemnarea câştigătorilor
  9. Nouă ne pasă! – revista - produs final al proiectului

  Graficul activităţilor proiectului educaţional:
  1. « Împreună învăţăm să protejăm mediul »
  - acţiuni de promovare a proiectului şi lansarea blog-ului proiectului
  - 50 elevi din fiecare şcoală, 3 cadre didactice din fiecare şcoală, câte 1 reprezentant de la Agenţia pentru Protecţia Mediului, 2 reprezentanţi ai autorităţilor locale (ISJ şi Primărie), 10 - 15 părinţi (preşedintele comitetului de părinţi din fiecare clasă), reprezentanţi ai Mass-mediei locale, alţi invitaţi.
  - Lansarea proiectului. La activitatea propriu-zisă de lansare a proiectului vor participa cadrele didactice ale şcolii, elevi, părinţi şi invitaţi din partea autorităţilor locale, reprezentanţi ai mass-mediei. Se vor purta discuţii pe marginea scopului şi activităţilor din cadrul proiectului, participanţii la eveniment vor putea să-şi exprime părerea şi să ofere sugestii legate de proiect. Fiecare şcoală parteneră va realiza 200 pliante de promovare a proiectului, care vor fi distribuite prin intermediul elevilor. Se va inaugura blog-ul proiectului (responsabili: prof Lupşa Liliana, instit. Lădariu Diana – Şcoala Generală Nr.5 Arad, prof. Mariana Rădulescu -Şcoala cu clasele I-VIII Liviu Rebreanu Mioveni, Argeş ) Păreri, sugestii, materiale interesante din timpul acţiunii de lansare, articole apărute în mass-media locală, vor fi trimise la adresa de e-mail liliana_lupsa05@yahoo.com , pentru a apărea pe blog.
  Se va lansa blog-ul proiectului
  Termen 04 - 08 Ianuarie 2010
  Responsabili Prof. Maria Paşcalău
  Şcolile partenere
  Agentia pentru Protecţia Mediului Arad
  Primăria Arad
  ISJ Arad

  2. Lansarea Concursului « CLASA DE AUR »
  - minim 6 clase din fiecare şcoală, 75 cadre didactice (3/ şcoală)
  - Concurs. A se consulta Regulamentul concursului « Clasa de Aur » care este anexat. După finalizarea concursului la nivel de şcoli, fiecare şcoală va trimite la adresa de e-mail liliana_lupsa05@yahoo.com 3 fotografii luate din unghiuri diferite ale sălii de clasă câştigătoare şi un articol (maxim o pagină) realizat de elevii clasei câştigătoare despre concurs şi impactul pe care acesta l-a avut în cadrul şcolii. Fotografiile şi materialele primite vor fi postate pe blog pentru a fi jurizate (conform Regulamentului anexat). Câştigătorii etapei I vor fi afişaţi pe blog în maxim 10 zile de la finalizarea etapei.
  Termen 11 Ianuarie – 26 Martie 2010
  Responsabili Prof. Daniela Lazăr
  Prof. Adrian Petruţ
  Prof. Georgeta Lasc
  Şcolile partenere
  Vezi Regulament “Clasa de Aur”
  Vezi Regulament de Organizare anexat

  3. “Importanţa zonelor umede din România”
  - 375 elevi (15 elevi din fiecare şcoală) 25 cadre didactice (unul din fiecare şcoală), câte 1 părinte, câte 1 reprezentant de la Sistemul de Gospodărire a Apelor, câte 1 reprezentant al Agenţiei pentru Protecţia Mediului
  - Fiecare şcoală va realiza un colaj având ca temă importanţa zonelor umede din România. O fotografie a colajului va fi trimisă la adresa de e-mail liliana_lupsa05@yahoo.com pentru a fi postată pe blog-ul proiectului. După expunerea tuturor colajelor pe blog, acestea vor fi jurizate (conform Regulamentului anexat). Câştigătorii etapei a II-a vor fi afişaţi pe blog-ul proiectului în maxim 10 zile de la finalizarea etapei. Imagini ale activităţii vor apărea şi pe site-ul CCDG
  Termen 02 Februarie 2010 Ziua Mondială a Zonelor Umede
  Responsabil Înv. Puterity Elena
  Şcolile partenere
  Sistemul de Gospodărire a Apelor Arad
  Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad
  CCDG
  Deoarece 2 februarie cade în vacanta intersemestrială, activitatea va avea loc până pe data de 29.01.2010
  Vezi Regulament de Organizare anexat

  4. “Apa înseamnă viaţă”
  - 750 elevi (30 elevi din fiecare şcoală) 25 cadre didactice (unul din fiecare şcoală), 1 reprezentant al Agenţiei pentru Protecţia Mediului, 1 reprezentant al Sistemului de Gospodărire a Apelor
  - Fiecare şcoală va realiza o activitate de determinare a PH-ului, turbidităţii, conţinutului de oxigen şi temperatura apei din cel mai apropiat râu, de la o fântână şi de la robinet. Elevii fiecărei şcoli, vor realiza un pliant unde vor consemna rezultatele obţinute. 100 de exemplare ale pliantului vor fi distribuite în cadrul comunităţii locale. Un exemplar în format electronic va fi trimis la adresa de e-mail liliana_lupsa05@yahoo.com pentru a fi afişat pe blog-ul proiectului. După expunerea tuturor pliantelor pe blog, acestea vor fi jurizate (conform Regulamentului anexat). Câştigătorii etapei a III-a vor fi afişaţi pe blog-ul proiectului în maxim 10 zile de la finalizarea etapei.
  Termen 22 Martie 2010 Ziua Mondială a Apei
  Responsabil Prof. Lupşa Liliana
  Şcolile partenere
  Sistemul de Gospodărire a Apelor Arad
  Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad
  Vezi Regulament de Organizare anexat

  5. Acţiuni de ecologizare a Parcurilor
  - 1300 elevi (50 din fiecare şcoală, 100 elevi de la şcoala coordonatoare), 75 cadre didactice (3 din fiecare şcoală), 75 părinţi (3 din fiecare şcoală), câte un reprezentant al Agenţiei pentru Protecţia Mediului, 1 reprezentant al Parcului Natural Lunca Mureşului.
  - 50 de elevi de la fiecare şcoală (100 elevi de la şcoala coordonatoare) însoţiţi de 1 cadru didactic, 1 părinte, 1 reprezentant al Agenţiei pentru Protecţia Mediului, etc. vor participa la acţiuni de ecologizare a unui parc din apropierea şcolii. La activitate vor fi invitaţi şi reprezentanţi ai mass-mediei locale. Vor fi realizate fotografii ale parcului înainte şi după acţiunea elevilor. Fotografiile şi articolul (sau articolele) apărut în presa locală vor fi trimise la adresa de e-mail liliana_lupsa05@yahoo.com, pentru a fi postate pe blog şi jurizate. Câştigătorii etapei a IV-a vor fi afişaţi pe blog în maxim 10 zile de la finalizarea etapei.
  Termen 15 Martie-15 Aprilie 2010 Luna Pădurii
  Responsabil Prof. Lupşa Liliana
  Prof. Ardelean Daniela
  Inv. Gavrilaş Maria
  Şcolile partenere
  A.P.M. Arad
  Primăria Arad
  Gospodărirea Comunală Arad
  Parcul Natural Lunca Mureşului
  Polaris Holding
  CCDG
  Vezi Regulament de Organizare anexat

  6. « Mediu sănătos – oameni sănătoşi »
  - 25 elevi din fiecare şcoală, 1 cadru didactic, 1 reprezentant al Agenţiei pentru Protecţia Mediului, 1 reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Arad, 1 reprezentant al Universităţii „A. Vlaicu” Arad etc.
  - Elevii se vor informa cu privire la sursele de poluare din oraş, alcătuind un top ( TOP – 5) al acestora pe care îl vor publica în mass-media locală. Se va argumenta influenţa negativă a fiecărei surse asupra sănătăţii oamenilor.
  Articolul publicat (TOP-5 şi argumentele) va fi transmis la adresa de e-mail liliana_lupsa05@yahoo.com pentru a fi postat pe blog şi jurizat. Câştigătorii etapei a V-a vor fi afişaţi pe blog în maxim 10 zile de la finalizarea etapei.
  Termen 17 Aprilie 2010 Ziua Mondială a Sănătăţii
  Responsabil Prof. Frenţ Ancuţa
  Şcolile partenere
  Agentia pentru Protecţia Mediului Arad
  Direcţia de Sănătate Publică Arad
  Intrucât 17 cade sâmbăta, activitatea va avea loc până pe data de 16 aprilie.
  Vezi Regulament de Organizare anexat

  7. “Păsări pe cale de dispariţie”
  - 10 elevi din fiecare şcoală, 1 cadru didactic, 1 părinte, 2 specialişti
  - Fiecare şcoală va alege şi va realiza o prezentare în power-point despre păsările pe cale de dispariţie. Se va forma la nivelul fiecărei şcoli un grup de lucru (minim: 10 elevi, 1 cadru didactic, 1 părinte, 2 specialişti). Prezentarea power-point va fi trimisă la adresa de e-mail liliana_lupsa05@yahoo.com pentru a fi postată pe blog şi jurizată. Câştigătorii etapei a VI-a vor fi afişaţi pe blog în maxim 5 zile de la finalizarea etapei.
  Termen 24 Mai 2010 Ziua Europeană a Păsărilor
  Responsabil Inst. Lădariu Diana
  Şcolile partenere
  Agentia pentru Protecţia Mediului Arad
  Vezi Regulament de Organizare anexat

  8. „Te-ai implicat, ai câştigat!”
  - toţi participanţii în proiectul-concurs
  - Afişarea pe blog-ul proiectului a câştigătorilor finali. Specificarea clasamentului şi premiilor câştigate. Publicarea acestora în mass-media locală şi în revista „Nouă ne pasă”.
  Termen 1 Iunie 2010 Ziua Copilului
  Responsabil Prof. Liliana Lupşa
  Toţi Partenerii

  9. „Nouă ne pasă!”
  - colectivul redacţional al paginii revistei din fiecare şcoală
  - Fiecare şcoală va realiza într-o pagina A4, New Times Roman, 12, o scurtă prezentare a şcolii (+ imagini). Pagina va fi trimisă la adresa de e-mail
  liliana_lupsa05@yahoo.com. Pe baza acestor prezentări se va realiza revista “Nouă ne pasă!”
  Prezentarea poate cuprinde:
  - poza şcolii şi a cadrelor didactice implicate in parteneriat
  - imagini din timpul activităţilor derulate în cadrul parteneriatului
  - enumerarea altor proiecte eco în care a fost implicată şcoala etc.
  Termen 05 Iunie 2010 Ziua Mediului
  Responsabil Prof. Lupşa Liliana
  Prof. Don Corina
  Şcolile partenere
  Fiecare unitate parteneră va primi un exemplar al revistei.


  Implementarea proiectului:
  - Informaţii despre proiect pe Site-ul Şcolii Generale Nr, 5 Arad
  - Conferinţa de lansare a proiectului în 25 de şcoli partenere
  - Pliante distribuite în comunitatea locală
  - Articole publicate în Mass-media locală
  - Materiale postate pe Site-ul Centrului Carpato Danubian de Geoecologie
  - Articole şi materiale în Revistele şcolilor partenere
  - Blog-ul proiectului
  - Anunţarea câştigătorilor concursului
  - Revista „Nouă ne pasă!”- va prezenta instantanee ale activităţilor derulate şi va fi distribuită în fiecare şcoală participantă în proiect

  Evaluarea proiectului:
  - liste de participare la activităţile proiectului
  - calendarul activităţilor – respectarea datelor/perioadelor de desfăşurare a acestora
  - articole apărute în mass-media locală
  - analiza materialelor postate pe blog-ul proiectului, acestea fiind accesibile tuturor instituţiilor partenere

  Rezultate aşteptate:
  - formarea unui comportament responsabil şi creşterea respectului faţă de mediu
  - sensibilizarea membrilor comunităţii locale şi implicarea efectivă a acestora în ameliorarea unor probleme ale mediului.
  - crearea unui ambient plăcut şi primitor prin înfrumuseţarea şi menţinerea curăţeniei în sălile de clasă şi incinta şcolii
  - contribuirea la înfrumuseţarea oraşului, prin acţiuni de ecologizare a spaţiului verde din vecinătatea şcolii şi din alte zone ale oraşului
  - dezvoltarea unor parteneriate cu instituţii din comunitatea locală şi naţională
  - consolidarea poziţiei şi a prestigiului şcolii la nivelul comunităţii locale şi la nivel naţional
  - schimb de experienţă între şcolile/instituţiile partenere


  Regulament concurs "CLASA DE AUR" 2010

  SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR
  Organizatorul concursului “CLASA DE AUR” este Şcoala Generală Nr. 5 Arad şi toate şcolile implicate în proiect.
  Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau schimba regulamentul (numai în cazuri bine justificate) dar nu înainte de a informa toţi participanţii.

  SECTIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI
  Concursul cu premii “CLASA DE AUR” se desfasoara in perioada 11 ianuarie 2010 – 26 martie 2010 (10 săptămâni de şcoală).

  SECTIUNEA 3. PARTICIPANŢI
  - clasele V-XIII de la şcolile partenere în proiectul „Nouă ne pasă! Implică-te şi tu!”

  SECTIUNEA 4. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
  Ce trebuie sa faceţi:
  1. Să menţineţi în permanenţă curăţenia, astfel încât să nu existe aruncate: hârtii, bucăţi de cretă, ambalaje alimentare, resturi de mâncare sau orice alte obiecte/lucruri în bănci sau pe pardosea
  2.Să duceţi gunoiul la sfârşitul orelor de curs
  3.Să nu consumaţi seminţe, gumă de mestecat şi suc în sala de clasă
  4.Să udaţi florile (dacă există)
  5.Să păstraţi în bune condiţii tot mobilierul existent (mese, scaune, dulapuri, panouri, tablouri etc.)
  6.Să menţineţi un aer curat şi proaspăt
  7.Să vă asiguraţi în permanenţă că sala voastră de clasă este un spaţiu curat, îngrijit, primitor, de care puteţi fi mândri.
  8.Să menţineţi curăţenia în incinta şi curtea şcolii.

  SECTIUNEA 5. COMITETUL DE JURIZARE
  Fiecare şcoală îşi va stabili un comitet de jurizare astfel:
  Componenţă:
  Un Preşedinte:
  Membrii:
  - 3 Cadre didactice
  - 3 Elevi
  Sarcini:
  - va verifica săptămânal sălile de clasă (verificarea se poate face în orice zi şi la orice oră) şi va acorda o notă fiecărei clase, pe o scară de la 1 la 10.
  - jurizarea se va desfăşura pe perioada celor 10 săptămâni cât ţine concursul.
  - va întocmi un tabel cu claslele, săptămânile, nota acordată şi numele membrilor care au acordat nota în săptămâna respectivă
  - tabelul cu notele acordate va fi afişat săptămânal, la avizierul şcolii, pentru a fi cunoscut de elevi
  - anunţarea clasei câştigătoare va avea loc la 1 aprilie 2010.

  SECTIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE
  Pentru:
  - toate clasele participante: vor primi diplomă de participare
  - locurile 2 şi 3: clasele situate pe aceste locuri au posibilitatea de a apărea în revista şcolii şi alte reviste tematice.
  - Marele Premiu: va fi câştigat de clasa situată pe locul I şi constă într-o excursie gratuită pentru întreg colectivul clasei
  Notă: Premiile vor fi acordate şi finanţate din resurse extrabugetare de şcolile partenere.

  Regulament de organizare
  Proiect-concurs: „Nouă ne pasă! Implică-te şi tu!” 2010

  Discipline: Chimie, Biologie, Geografie, Cultură Civică, Informatică, Limba română, Educaţie Tehnologică
  Domeniul şi tipul de educaţie: învăţământ primar, gimnazial şi liceal – educaţie ecologică
  Tipul de proiect: naţional, interdisciplinar

  SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR
  Organizatorul concursului „Nouă ne pasă! Implică-te şi tu!”este Şcoala Generală Nr. 5 Arad şi toate şcolile implicate în proiect.
  Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau schimba regulamentul (numai în cazuri bine justificate) dar nu înainte de a informa toţi participanţii.

  SECTIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI
  - 6 luni: ianuarie 2010 – iunie 2010

  SECTIUNEA 3. PARTICIPANŢI
  - elevi din clasele I-XIII de la şcolile partenere în proiectul „Nouă ne pasă! Implică-te şi tu!”

  SECTIUNEA 4. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
  Concursul este structurat pe 6 etape, fiecare etapă cuprinzând o activitate specifică.
  1. Etapa I - Clasa de Aur
  2. Etapa II - Importanţa zonelor umede din România
  3. Etapa III - Apa înseamnă viaţă
  4. Etapa IV - Acţiuni de ecologizare a parcurilor
  5. Etapa V - Mediu sănătos, oameni sănătoşi
  6. Etapa VI - Păsări pe cale de dispariţie
  Descrierea conţinutului fiecărei activităţi se găseşte în documentaţia proiectului-concurs.
  Participanţii trebuie să respecte:
  A. termenele limită, de desfăşurare a activităţilor, prevăzute pentru fiecare activitate:
  1. Etapa I – 11 ianuarie – 26 martie 2010
  2. Etapa II - 29 ianuarie 2010
  3. Etapa III – 22 martie 2010
  4. Etapa IV – 15 aprilie 2010
  5. Etapa V – 16 aprilie 2010
  6. Etapa VI – 24 mai 2010
  B. termenele limită, de trimitere a materialelor, prevăzute pentru fiecare activitate:
  1. Etapa I – 2 aprilie 2010
  2. Etapa II - 8 februarie 2010
  3. Etapa III – 26 martie 2010
  4. Etapa IV – 16 aprilie 2010
  5. Etapa V – 23 aprilie 2010
  6. Etapa VI – 25 mai 2010
  Materialele primite vor fi postate pe blog pentru a putea fi apoi jurizate.

  SECTIUNEA 5. COMITETUL DE JURIZARE
  Fiecare şcoală îşi va stabili un comitet de jurizare astfel:
  Componenţă: Un Preşedinte: - coordonatorul de proiect la nivelul fiecărei şcoli
  Membrii:
  - 1 Cadru didactic – membru în cadrul
  - 2 Elevi – participanţi în proiect
  - 1 Specialist – reprezentant al uneia dintre instituţiile partenere
  Rezultatele jurizării fiecărei activităţi vor fi afişate pe blog, respectând termenele limită:
  1. Etapa I – 12 aprilie 2010
  2. Etapa II - 18 februarie 2010
  3. Etapa III – 2 aprilie 2010
  4. Etapa IV – 23 aprilie 2010
  5. Etapa V – 30 aprilie 2010
  6. Etapa VI – 28 mai 2010
  Rezultatele parţiale vor fi centralizate după fiecare activitate şi afişate pe blog.
  Rezultatele finale vor fi afişate pe blog pe data de 1 iunie 2010.

  SECTIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE
  Premii :
  - 1 diplomă de participare cu numele fiecărei unităţi şcolare partenere (25 diplome)
  - 228 diplome cadre didactice coordonatoare şi participante în proiect
  - diplome premii I, II, III, Menţiuni - pentru câştigătorii concursului
  - 10 reviste pentru fiecare şcoală participantă

  Notă: În cazul în care nu se obţine finanţare MECI, premiile vor fi acordate şi finanţate din resurse extrabugetare de şcolile partenere.

  A. Jurizarea Etapei I - Clasa de Aur
  Participă Comitetele de jurizare de la următoarele şcoli:
  1. Şcoala Generală Nr. 5 Arad – coordonatoare de proiect
  2. Şcoala cu clasele I-VIII „Liviu Rebreanu” Mioveni, Argeş
  3. Şcoala cu clasele I-VIII „Alexandru Ioan Cuza” Bacău
  4. Colegiul Naţional „Emanuil Gojdu” Oradea, Bihor
  5. Şcoala Generală Nr. 19 Braşov

  Criterii de evaluare - Etapa I – Fotografii, Articol
  - respectarea termenului de trimitere a materialelor
  - calitatea tehnică de fotografiere
  - claritatea transpunerii mesajului
  - ineditul sălii de clasă fotografiate
  - articolul este corect din punct de vedere gramatical
  - încadrarea în limita de spaţiu stabilită (1pagină)
  - originalitatea articolului
  - amploarea impactului

  Termenul limită de trimitere a tabelului: 11 aprilie 2010
  Scoala coordonatoare va centraliza puctajele şi va stabili ierarhia finală a primei etape.
  Rezultatele vor fi afişate cel mai târziu în data de 12 aprilie 2010

  B. Jurizarea Etapei II – Importanţa zonelor umede din România
  Participă Comitetele de jurizare de la următoarele şcoli:
  1.Şcoala Specială - Cenru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată Cluj
  2.Grup Şcolar cu clasele I-XIII „Ioan N. Roman” Constanţa
  3.Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” Craiova, Dolj
  4.Şcoala Gimnazială Nr. 2 Galaţi

  Criterii de evaluare - Etapa II - Colaj
  - respectarea termenului de trimitere a materialului
  - originalitatea în crearea colajului
  - creativitate – exprimare plastică originală
  - relaţionarea mesajului cu subiectul dat şi relevanţa acestuia
  - bogăţia limbajului vizual

  Termenul limită de trimitere a tabelului: 17 februarie 2010
  Şcoala coordonatoare va centraliza puctajele şi va stabili ierarhia finală a celei de-a II-a etape.
  Rezultatele vor fi afişate cel mai târziu în data de 18 februarie 2010

  C.Jurizarea Etapei III – Apa înseamnă viaţă
  Participă Comitetele de jurizare de la următoarele şcoli:
  1.Şcoala cu clasele I-VIII „Acad. Marin Voiculescu” Giurgiu
  2.Colegiul Naţional „Iancu de Hunedoara” Hunedoara
  3.Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 7 „Aurel Vlaicu” Feteşti, Ialomiţa
  4.Şcoala Nr. 30 „Grigore Ghica Voievod” Bucureşti, Ilfov

  Criterii de evaluare - Etapa III - Pliant
  - respectarea termenului de trimitere a materialului
  - originalitatea în crearea pliantului
  - creativitate – exprimare originală în conceperea unui mesaj centrat pe tema propusă
  - relaţionarea mesajului cu subiectul dat şi relevanţa acestuia
  - menţionarea rezultatelor experimentelor

  Termenul limită de trimitere a tabelului: 1 aprilie 2010
  Şcoala coordonatoare va centraliza puctajele şi va stabili ierarhia finală a celei de-a III-a etape.
  Rezultatele vor fi afişate cel mai târziu în data de 2 aprilie 2010

  D. Jurizarea Etapei IV – Acţiuni de ecologizare a parcurilor
  Participă Comitetele de jurizare de la următoarele şcoli:
  1.Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 64 „Ferdinand I” Bucureşti, Ilfov
  2.Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 9 Baia Mare, Maramureş
  3.Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Baia Mare, Maramureş
  4.Şcoala cu clasele I-VIII Horia, Neamţ

  Criterii de evaluare - Etapa IV – Fotografii şi articole apărute în mass-media locală
  - respectarea termenului de trimitere a materialelor
  - calitatea tehnică de fotografiere
  - claritatea transpunerii mesajului
  - evidenţierea imaginilor: înaintea activităţii şi după activitate
  - menţionarea cotidianului în care a apărut articolul
  - apariţia articolului în mai multe ziare
  - impactul activităţii asupra comunităţii

  Termenul limită de trimitere a tabelului: 22 aprilie 2010
  Şcoala coordonatoare va centraliza puctajele şi va stabili ierarhia finală a celei de-a IV-a etape.
  Rezultatele vor fi afişate cel mai târziu în data de 23 aprilie 2010

  E. Jurizarea Etapei V – Mediu sănătos, oameni sănătoşi
  Participă Comitetele de jurizare de la următoarele şcoli:
  1.Colegiul Naţional „Roman-Vodă” Roman, Neamţ
  2.Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 Piatra Neamţ, Neamţ
  3.Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ, Neamţ
  4.Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 5 „Bogdan Vodă” Rădăuţi, Suceava

  Criterii de evaluare - Etapa V – Alcătuirea TOP – 5 şi publicarea în mass-media locală
  - respectarea termenului de trimitere a materialelor
  - argumentul privind influenţa negativă a fiecărei surse menţionate în TOP-5
  - veridicitatea TOP-5
  - menţionarea cotidianului în care a apărut articolul
  - apariţia articolului în mai multe ziare
  - impactul activităţii asupra comunităţii
  Termenul limită de trimitere a tabelului: 29 aprilie 2010
  Şcoala coordonatoare va centraliza puctajele şi va stabili ierarhia finală a celei de-a V-a etape.
  Rezultatele vor fi afişate cel mai târziu în data de 30 aprilie 2010

  F. Jurizarea Etapei VI – Păsări pe cale de dispariţie
  Participă Comitetele de jurizare de la următoarele şcoli:
  1.Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi, Suceava
  2.Grup Şcolar „Nicolae Nanu” Broşteni, Suceava
  3.Colegiul Naţional „Silvania” Zalău, Sălaj
  4.Colegiul Naţional „Cuza Vodă” Huşi, Vaslui

  Criterii de evaluare - Etapa V – Prezentare Power-Point
  - respectarea termenului de trimitere a materialelor
  - textul de prezentare
  - coerenţa prezentării (coordonare text-imagine)
  - conţinut (bine structurat, precizarea surselor de documentare, poze sau sunete originale etc.)
  - relaţionarea conţinutului cu subiectul dat
  - utilizarea de imagini, fonturi, palete de culori care să pună în evidenţă conţinutul temei
  - informaţiile prezentate clar, în mod obiectiv
  - aspect plăcut, uşor de citit.

  Termenul limită de trimitere a tabelului: 27 mai 2010
  Şcoala coordonatoare va centraliza puctajele şi va stabili ierarhia finală a celei de-a VI-a etape.
  Rezultatele vor fi afişate cel mai târziu în data de 28 mai 2010Myspace Falling Objects @ JellyMuffin.com Myspace Layouts